Kalender

Komma upp i luften

För att kunna flyga måste man komma upp i luften. Som segelflygare kan man ordna detta på olika sätt som vinsch, självstart eller som vi valt i klubben: bogsering.

Vid bogsering drar ett motorstarkt flygplan, i vårt fall en 180 hästars Super Cub, upp ett segelflygplan med hjälp av en 50 m lång bogserlina. När segelflygaren anser sig nått tillräcklig höjd, är på rätt plats eller hittat den efterlängtade termiken så kopplar segelflygplanet ur och svänger vänster bort från bogserflygplanet som vänder ner för att hämta nästa flygplan.

En snitt varar en bogsering i 6 minuter och flygtid för bogserflygplanet ytterligare 2 min, totalt 8 minuter. Vid fint väder brukar bogseringen dock vara endast 3 min och vid avancerad flygning up mot 12 minuter.

Bogserförare, hur blir man och vad gör man?

För att bli bogserförare i Kronobergs Segelflygklubb krävs att man har motorcert då vi bogserar med en Super Cub. Vidare krävs 100 timmars flygning eller 150 totalt om man även har segelcert

Inflygning på Super Cub och med det sporre samt utbildningen till bogserförare kan vi göra på klubben

Som färdig bogserförare får man de första 50 starterna bara bogsera upp piloter som har certifikat eller elever med lärare i baksits. Efter dessa starter, som brukar gå rätt snabbt, är det fritt fram att bogsera även elever.

Lite beroende på väder flygs det totalt 100-125 timmar bogsering per år fördelat på ca 5 bogserförare. Dessa är schemalagda enligt överenskommelse, typiskt en dag eller hela helgen var tredje vecka. Även kvällsskolning och spontan flygning på vardagar ingår i "jobbet".

För mer information kontakta

Erik Klintborg
0733891504