Kalender

Vad kostar det att ta segelcert?

Ett segelflygcertifikat kostar ungefär 15-20 000:-. Detta inkluderar då alla avgifter till klubben, teori, flyglektioner (ca 60 st) samt läkarundersökning. Du kan läsa mer på vår avgiftssida.

Vilka krav på hälsa krävs?

Dålig syn etc. är generellt inget hinder för att ta sitt certifikat. Man brukar säga att om man kan få körkort så kan man oftast också lära sig segelflyga. Dessutom görs en ordentlig hälsoundersökning av alla elever.

Hur går segelflygutbildningen till?

Utbildningen består utav både teori och praktik och genomförs i grupper om 3-4 elever och en lärare.

Teorin innefattar bland annat flygregler, flygplanets konstruktion, meteorologi, navigering, aerodynamik och flyglära.

Praktiken, dvs själva flygningen, sker normalt sett under april-oktober. Detta är dock väderberoende. Normalt sett gör man ett 60-tal starter innan uppflygning och många hinner med detta under en sommar.

Under utbildningen varvas teori och praktik tillsammans, samt en del självstudier krävs. Skolningen sker i tre etapper och om man planerar att dela upp utbildningen på flera säsonger är dessa deletapper lämpliga mål.

För mer information, kontakta Mikael Klintborg.

Är det farligt att segelflyga?

Det generella svaret är nej. Segelfyg har en lång tradition bakom sig och omgärdas av hårda säkerhetsregler. Dessutom underhålls flygplanen kontinuerligt enligt regler fastställda av Transportstyrelsen.

Hur många flygplan har KSFK?

För närvarande har vi 6 flygplan, inklusive ett bogserplan och en motorseglare. Av de sex segelflygplanen är tre utrustade med dubbelkommando. Läs mer här.