Kalender

Grundskolning

Från och med det år man fyller 15 år får man börja segelflyga, någon övre gräns finns inte. Det enda kravet är att man klarar en läkarundersökning och skaffar sig ett elevtillstånd.

Skolningen bedrivs sedan i tre etapper. Skolning sker vanligtvis lördagar och söndagar under flygsäsong.

Den första etappen skolflygning förläggs med fördel på förmiddagarna så att man kan lära sig flyga ostört av yttre påverkan. Under denna etapp lära man sig att styra, bogsera upp, landa och avslutas med att man flyger 3 gånger ensam, EK. Första EK är något man aldrig glömmer.

I nästa etapp slipar man vidare på start, styrning och landning, men skolar nu främst på helger för att kunna lära sig motorn i segelflyg, termik. Man får också tillfälle att flyga andra flygplanstyper och skolning bedrivs omväxlande i EK och DK. EK är när man flyger ensam, mao läraren står på backen, och DK är när läraren sitter med i flygplanet.

I den sista etappen får man möjligheten att flyga fler flygplanstyper bland annat de ensitsiga flygplanen. Man får också möjlighet att mer själv flyga runt fältet, även om läraren inte är på plats. En viktig del är att lära sig att landa ute, vid sidan av flygfältet på en åker, vilket är spännande de första gångerna.

Efter minst 50 starter, varav 20 EK, och 15 timmar, varav 5 EK, och när man fyllt 16 år så kan man ansöka om certifikat. Med ett certifikat i handen kan man sedan flyga själv och ta med kompisar med klubbens eller eget flygplan.