Kalender

Inflygning

Inflygning krävs på varje ny flygplanstyp man vill flyga. Det innebär att en lärare är med vid de första flygningarna. Läraren sitter med i flygplanet om det är tvåsitsigt eller på backen om det är ensitsigt. Det viktiga är att få tips om flygplanets beteende och handhavande av utrustning och instrument. Typiskt tar det 3 starter och minst 1 timme att bli influgen på en ny flygplanstyp, men för mer avancerade flygplan krävs mer.