Kalender

Sträckflygning

I certifikatet ingår grundläggande sträckbehörighet. Med sträcka innebär att man flyger så långt från fältet att man inte kan glida rakt hem. Istället får man lära sig att bättre hitta termik och lämpliga åkrar om termiken uteblir.

Sträcka är grunden för den vanligaste tävlingsformen inom segelflyg, banflygning. Här får man en bana med ett antal brytpunkter som man ska flyga runt så snabbt som möjligt. Vanliga brytpunkter är synliga mål som kyrkor, sjöspetsar eller vägkors. Typiska distanser i början ligger på 10-20 mil, men med erfarenhet stiger det till 30-50 mil. I Sverige flygs även längre flygning uppåt 75 mil eller längre.